Onze missie

Wij leveren de infrastructuur van de toekomst en innoveren onze diensten om tot een betrouwbaar en duurzaam elektriciteitssysteem te komen.

In het belang van de samenleving

Voor een betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar energiesysteem

Als transmissienetbeheerder van België, is Elia verantwoordelijk voor het transporteren van elektriciteit doorheen het hele land. Dit betekent dat we een sleutelrol spelen in het welzijn van onze samenleving, in de ontwikkeling van onze economie en in de decarbonisering van de energiesector.

We streven naar een betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar energiesysteem. Het ontwikkelen van onze netinfrastructuur is daarbij van cruciaal belang. We realiseren het net van de toekomst door middel van proactieve dialoog met al onze stakeholders - gebaseerd op wederzijds respect en empathie - om tot de beste oplossingen te komen voor milieu en maatschappij.

We zijn er ook van overtuigd dat onze technische kennis en analyses het beleid ondersteunen en een belangrijke bijdrage leveren aan het debat over de toekomst van het energiesysteem. Een sterke transmissienetbeheerder die de samenleving steeds vooropzet, is cruciaal om de energietransitie succesvol te realiseren.

Maximise your potential

“Wij spelen een voortrekkersrol in de energierevolutie door gediversifieerde, duurzame en betrouwbare elektrische systemen met nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen, op land en op zee.”


Chris Peeters, CEO Elia Group