Laden...
Deel deze baan

 

 

 

 

Ons bedrijf

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen.

Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid. 

Head of Internal Audit & Risk Management

Referentienummer:  564

Functiebeschrijving

Als hoofd van het team interne audit en risk management ben je verantwoordelijk voor de bescherming en de creatie van meerwaarde op lange termijn door de stakeholders te voorzien van  advies en betrouwbare informatie. Onder de verantwoordelijkheid van de algemene directie en in functioneel contact met het comité voor interne audit en risicobeheer werk je de aanpak van de groep inzake risicobeheer uit en garandeer je dat de systemen voor risicobeheer en interne controle adequaat en efficiënt zijn.

Dit worden enkele van je belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • de leiding nemen over en instaan voor het beheer van het team (4 personen);
 • het plan voor de jaarlijkse audit opvolgen, sturen en bijwerken;
 • het systeem voor het in kaart brengen van de risico's updaten en verbeteren en actieplannen voorstellen om grote risico's te beperken en/of op te vangen;
 • een proces creëren, opvolgen en begeleiden voor het beheer van interne audits binnen de operationele, financiële, juridische, hr- en IT-afdelingen en afdelingoverschrijdend;
 • de aanbevelingen van externe en interne audits verifiëren en opvolgen door te garanderen dat ze worden geïntegreerd in de procedures van de organisatie;
 • het management methodologisch ondersteunen en opleiden inzake interne controle;
 • de implementatie van de globale risicobewakingsstrategie definiëren en er de verantwoordelijkheid voor dragen;
 • meewerken aan de identificatie van de strategische risico's die worden opgevolgd op het niveau van de groep en van de risico's die worden opgevolgd door de verschillende entiteiten van de groep;
 • toezicht houden op de uitvoering van risicoanalyses en de analyse van de verschillende mogelijkheden om de risico's te verminderen, zodat de verantwoordelijken de optimale beslissing(en) kunnen nemen om die risico's te beperken;
 • een actieplan overeenkomen om het risico en risicobeheer te optimaliseren en de opvolging van de verschillende actieplannen te verzekeren; de risicorapportering coördineren en zorgen voor de periodieke verspreiding ervan binnen de betrokken afdelingen; instaan voor een geconsolideerde rapportering aan het directiecomité en de verschillende betrokken comités;
 • op basis van een riskassessment en van de resultaten van de verschillende audits de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico's voor de onderneming in kaart brengen;
 • de leden van het directiecomité en de managers advies verlenen over risicobeheer, zodat ze aanbevelingen kunnen formuleren;
 • meewerken aan de opleiding inzake risk management voor nieuwe werknemers;
 • een netwerk van belangrijke contactpersonen binnen het bedrijf onderhouden om een permanente opvolging van de bestaande en toekomstige risico's te verzekeren en de cultuur van het risicobeheer binnen Elia groep te bevorderen;
 • de verantwoordelijkheid nemen voor bedrijfsprojecten.

Jouw profiel

 • Je hebt een universitair diploma in management, rechten of engineering.
 • Je hebt 8 jaar ervaring met interne audits, risk management, interne controle binnen een industrieel bedrijf.
 • Je bent gemotiveerd en dynamisch, je bent in staat om een functie autonoom in te vullen, je neemt initiatief en geeft advies.
 • Je bent in staat om je te ontwikkelen in een snel evoluerende omgeving.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Engels (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je bent bereid om te reizen (binnen Europa).
 • interesse in de volgende risico-uitdagingen: resilience, sustainability, climb the Safety culture ladder, digitalisation
 • Kent de risicokaders van COSO en ISO 31000
 • ervaring met het implementeren van een risicomanagementsysteem (ERM)
 • Je hebt een uitgesproken belangstelling voor de energietransitie.

Locatie

Keizerslaan 20-1000 Brussel

What's in it for you?

Wij bieden jou meer dan zomaar een functie: een uiterst professionele en boeiende omgeving, een uniek vormingsaanbod en volop kansen om je te ontplooien... Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst!