‘Werken aan een project met impact op de samenleving, is werken aan een betere wereld'

Jérôme Mathot is 32 jaar en houdt toezicht op de bouw van het nieuwe conversiestation van het ALEGrO-project. 32 is jong, maar voor transmissienetbeheerder Elia is leeftijd geen waardemeter. De jonge ingenieur ziet het als een uitstekende kans om de technische en menselijke uitdagingen van zo’n opdracht aan te pakken.

Het ALEGrO-project van Elia, beheerder van het Belgische hoogspanningsnet voor elektriciteit, zal de eerste interconnectie tussen het Belgische en Duitse elektriciteitsnet tot stand brengen. ‘Dit project maakt gebruik van echte spitstechnologie: de HVDC-technologie of High-Voltage Direct Current, hoogspanningsgelijkstroom’, zegt Jérôme Mathot, projectleider van ALEGrO. ‘Het is de tweede interconnectie van dat type in België. De eerste verbindt ons net met Engeland.’

Netten verbinden

Een HVDC-interconnectie bestaat uit twee conversiestations die door twee kabels verbonden zijn. ‘Het conversiestation dat we in het Luikse Lixhe bouwen, wordt aangesloten op het elektriciteitsnet van Elia’, verduidelijkt de projectleider. ‘Het zet de wisselstroom van het net om in gelijkstroom en brengt die over naar Duitsland.’ Een soortgelijk station in het Duitse Oberzier zet die gelijkstroom weer om in wisselstroom en injecteert die in het Duitse net.

Twee ondergrondse hoogspanningskabels met een lengte van 90 km transporteren de gelijkstroom tussen de twee stations. ‘In België loopt het grootste deel van de kabels langs bestaande hoofdinfrastructuren. De verbinding loopt via een tunnel onder het Albertkanaal en de Maas. ALEGrO heeft een transportcapaciteit van ongeveer 1.000 MW. Dat stemt overeen met de productiecapaciteit van een kerncentrale.’

Dankzij deze interconnectie kan, in functie van behoefte, elektriciteit vervoerd worden van België naar Duitsland en omgekeerd. Gevolg? Een beter evenwicht tussen productie en consumptie. Verwacht wordt dat de verbinding tegen eind 2020 operationeel zal zijn.

Snelle opmars

Jérôme Mathot ging in 2011 bij Elia aan de slag, nadat hij zijn diploma Ingenieur Elektromechanica aan de universiteit van Luik behaald had. ‘Ik ben gestart als technisch expert. Al snel spitste mijn werk zich toe op gelijkstroom, meer bepaald op het opbouwen van expertise rond de HVDC-technologie.’

Mathot nam deel aan de voorbereidende fase van ALEGrO: marktonderzoek, technische specificaties ontwikkelen, Europese aankoopprocedures, offertes beoordelen, contractanten uitkiezen …  tot de ondertekening van het contract in 2016. ‘Vanaf toen werk ik op het project ALEGrO.’ Eerst was dat voor het hoogspanningsgedeelte, maar in 2019 kreeg ik het beheer toegewezen van het project voor het Belgische conversiestation.’

‘Ik moet er nu voor zorgen dat bouw en ingebruikname gebeuren volgens de vooropgestelde timing, budget en kwaliteit. Verder moet ALEGrO in de bestaande infrastructuur geïntegreerd worden. Dat is nodig als we het station op afstand willen aansturen vanuit onze nationale dispatching in Schaarbeek en de regionale dispatching in Namen.’

Gevarieerde opdracht

‘Het is afwisselend werk’, vervolgt Jérôme Mathot. ‘Naast de elektrische installatie wordt het gebouw van 10.000 m² uitgerust met verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingssystemen, branddetectie- en brandbestrijdingssystemen, controle- en beschermingssystemen, enzovoort. Op de werf vind je heel wat verschillende metiers en vaardigheden. Ik word bijgestaan door een multidisciplinair team van projectingenieurs, technische experts en tekenaars. Niet alleen moeten de financiële en technische aspecten, de planning en het team gemanaged worden, ook veiligheid is van cruciaal belang. Wij waken over de naleving van procedures en de veiligheidscultuur op de werf. Zo herleid je de risico’s tot een minimum.’

Bouwen aan een betere toekomst

Werken aan zo’n omvangrijk project is zowel technisch als menselijk enorm verrijkend, benadrukt Jérôme Mathot. ‘De maatschappij raakt steeds meer bewust van de klimaatverandering en van de noodzaak om iets te doen. Hernieuwbare energie is één van de oplossingen. Als je werkt aan een project zoals ALEGrO, dat de integratie van hernieuwbare energie bevordert, draag je bij tot die koolstofvrije wereld. Dat geeft zin aan je werk. Je weet dat je werkt aan een betere wereld, en dat geeft een gevoel van trots. Bovendien kreeg ik de kans om mee te werken aan alle fases van het project, van het ontwerp tot de effectieve realisatie.’

Tal van voordelen

Werken bij de transmissienetbeheerder biedt ook veel troeven, meent de ingenieur. ‘Een aantrekkelijk salarispakket, flexibele werkuren en de mogelijkheid tot telewerken, opleidingsprogramma’s en aanmoediging van interne mobiliteit’, somt de projectleider op. ‘De energiesector is in volle transitie en staat voor tal van uitdagingen: de integratie van hernieuwbare energie, decentralisatie van de productie, de opkomst van nieuwe technologie… Elia wil een stuwende kracht zijn in energie transitie. Je krijgt er volop gelegenheid om manieren te vinden om die evolutie te versnellen en tegelijk de belangen van de samenleving te blijven behartigen.’

De Tijd, 2020