Privacy Policy

Privacy Policy

ELIA JOBS PRIVACYBELEID 
________________________________________

1.    Over ons Elia Jobs Privacybeleid
Elia (hierna “wij”, “ons”, “onze” of “Elia”) verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen.
Het Elia Jobs Privacybeleid (het “Beleid”) is bedoeld om te verduidelijken hoe Elia de persoonsgegevens (“gegevens”; “persoonsgegevens”) van haar (potentiële) sollicitanten voor vaste of tijdelijke functies, kandidaten, gebruikers (“u”, “uw”, of “sollicitant”) verwerkt, die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt wanneer u bij Elia solliciteert.

Dit Beleid vormt een aanvulling op ons bestaande Privacybeleid (https://www.elia.be/nl/privacy-policy), waarin u kunt lezen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt.

2.    Toepassingsgebied van het Beleid
Overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingswetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de nationale gegevensbeschermingswetten, wil Elia u meedelen welke gegevens van u als sollicitant worden verzameld, hoe ze zullen worden gebruikt en met wie ze zullen worden gedeeld. Dit Beleid vermeldt ook uw rechten als betrokkene.
Dit Beleid is van toepassing op:
•    Kandidaat-sollicitanten voor vaste of tijdelijke functies, kandidaten die solliciteren in de rubriek “Jobs” van website Elia jobs (https://jobs.eliagroup.eu/) (“Website”);
•    Alle andere sollicitanten die met Elia in contact komen in het kader van een sollicitatie via telefoon, e-mail, intranet, sociale media zoals LinkedIn, interne communicatiekanalen (indien de kandidaat al werknemer is van Elia) of op een andere manier.

3.    Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens en wie kunt u contacteren?
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is, afhankelijk van de onderneming die uw werkgever zal zijn, (i) Elia Transmission Belgium NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0731.852.231; (ii) Elia Asset NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0475.028.202; (iii) Elia Group NV, met maatschappelijke zetel te Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.388.378; of (iv) Elia Engineering NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0471.869.861. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) op hetzelfde adres als hierboven, of via e-mail: privacy@elia.be.

4.    Welke persoonsgegevens worden er verzameld? 
Tijdens het sollicitatie- en aanwervingsproces kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven. 

Wij verzamelen dergelijke gegevens rechtstreeks van u (bv. wanneer u formulieren invult op onze website of met ons communiceert via telefoon, e-mail, intranet of op enige andere wijze) of (indien van toepassing) onrechtstreeks van een andere entiteit, zoals een interimkantoor of andere doorverwijzingsbronnen, of via ons interne bestand met betrekking tot uw eigenlijke job bij Elia, en/of via openbaar toegankelijke bronnen (zoals LinkedIn). Het gaat om: 
•    Identiteitsinformatie en gerelateerde identificatiegegevens (bv. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht (inclusief geen selectie) enz.);
•    Contactgegevens (bv. uw adres, telefoonnummer, e-mailadres);
•    Gegevens met betrekking tot uw professionele achtergrond en/of opgenomen in uw curriculum vitae (CV) (bv. academisch curriculum; gegevens met betrekking tot uw studies en/of opleidingen; behaalde kwalificaties (rang, classificatie, titel); vaardigheden en competenties; transcripten; lege velden en opmerkingen; gegevens van referentiepersonen); 
•    Informatie over de naleving van alle immigratie- of wettelijke vereisten met betrekking tot uw tewerkstelling of de uitvoering van een dienst aan Elia, met in het bijzonder alle registratiebewijzen zoals, maar niet beperkt tot, kopieën van de werkvergunningen en visa in kwestie; 
•    Details over hoe u als sollicitant hoorde over de functie waarvoor u solliciteert (dit is niet verplicht);
•    Financiële gegevens (bv. huidig en/of verwacht loonpakket);
•    Informatie verzameld uit (virtuele) interviews, persoonlijke gesprekken, evaluaties (sommige sollicitaties omvatten een evaluatie);    
•    Referentiechecks, als u ze in uw kandidatuur en met uw toestemming hebt verstrekt;  
•    Indien u reeds werknemer bent van een bedrijf van Elia Group, persoonsgegevens uit uw huidige HR-bestand of feedback van uw manager;
•    Technische gegevens (waaronder het IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, het type en de versie van de browser, de tijdzone, het type en de versie van de browserplug-in, het besturingssysteem en het platform, de gebruikersnaam van uw apparaat) tijdens uw bezoek aan onze website voor het toepassen van onze IT-ondersteuning, het detecteren en voorkomen van fraude en beveiligingsinbreuken;
•    Gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website (bv. de bezochte pagina’s, links waarop u hebt geklikt, de tijd die u op een pagina hebt doorgebracht), op geaggregeerde wijze verwerkt en enkel met het doel om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest efficiënte manier wordt weergegeven voor u en voor uw computer/apparaat;
•    Alle andere gegevens die u ons vrijwillig verstrekt tijdens het sollicitatieproces.

Elia verzamelt geen persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon uniek te identificeren, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon blijken. 
Wij kunnen echter gevoelige gegevens verzamelen voor specifieke functies binnen Elia en binnen het kader voorzien door de wet en haar uitvoeringsbesluiten betreffende veiligheidsonderzoeken met het doel uw sollicitatie te onderzoeken en te evalueren.

5.    Waarom verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt voor gespecificeerde en legitieme doeleinden en mogen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

Om het aanwervingsproces uit te voeren
•    Om uw sollicitatie te verwerken en op te volgen via het aanwervingsproces;
•    Om met u te communiceren tijdens het aanwervingsproces;
•    Om uw informatie te verifiëren;
•    Om met uw toestemming contact op te nemen met uw referenties;
•    Om u te helpen bij het verkrijgen/vernieuwen van een visum of werkvergunning, indien van toepassing;
•    Om waar nodig onderzoek te doen naar uw opleiding en professionele achtergrond;
•    Om alle relevante beveiligings- en strafbladcontroles uit te voeren voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
•    Om in het kader van interne analyse de sollicitanten die bij Elia solliciteren te begrijpen en ons aanwervingsproces te verbeteren;
•    Om al uw vragen/verzoeken over uw sollicitatie te beantwoorden;
•    Om u te contacteren als er een andere vacature is die interessant kan zijn voor u. Indien er geen functie werd aangeboden of indien u die niet hebt aanvaard, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen met het oog op een nieuwe jobaanbieding en dat u de mogelijkheid hebt om ons te verzoeken om uw gegevens te verwijderen).

Om Elia te beschermen;
•    Wanneer wij door wethandhavingsinstanties of rechtbanken worden verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken;
•    Voor de uitoefening of verdediging van wettelijke claims, en om de rechten van Elia uit te oefenen en te beschermen;
•    Om juridische geschillen met sollicitanten te beheren.

6.    Wat zijn de rechtsgrondslagen voor ons gebruik van uw persoonsgegevens?
Elia gebruikt en verwerkt uw gegevens alleen als ten minste één van de volgende voorwaarden van toepassing is:
        A.    De noodzaak om ons contract uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een overeenkomst af te sluiten
Wij verwerken uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor ons om het aanwervingsproces uit te voeren en, indien van toepassing, om in de toekomst een contract met u te sluiten. 
        B.    Onze legitieme belangen
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien het noodzakelijk is voor de behartiging van onze legitieme belangen, mits uw fundamentele rechten en vrijheden niet moeten wijken voor deze belangen (bv. met het oog op interne analyse om de sollicitanten die bij Elia solliciteren te begrijpen en ons aanwervingsproces te verbeteren, of om al uw vragen/verzoeken over uw sollicitatie te beantwoorden).
        C.    Onze wettelijke verplichtingen
Wij verwerken uw gegevens indien dit voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van specifieke functies binnen Elia en binnen het kader voorzien door de wet en haar uitvoeringsbesluiten inzake veiligheidsonderzoeken, of om u te helpen bij het verkrijgen van een visum of werkvergunning, indien van toepassing. 
        D.    Toestemming
Indien u geen baan vindt, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens te bewaren voor het geval er andere geschikte vacatures bij Elia zijn waarvoor u volgens ons misschien wilt solliciteren. 

7.    Hoe zit het met cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies en/of andere soortgelijke technologieën. Deze cookies helpen ons om u een aangename surfervaring te bieden en onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, kunt u terecht ons Cookiebeleid (https://jobs.eliagroup.eu/elia/content/Cookie-Policy-NL/?locale=nl_NL).

8.    Wie zijn de ontvangers van mijn persoonsgegevens?
Wij zullen uw gegevens delen met de volgende soorten entiteiten of in de volgende omstandigheden (indien van toepassing):
•    Intern: met onze gelieerde ondernemingen (bv. elke onderneming van Elia Group);
•    Wettelijke naleving: wanneer wij door overheidsinstanties (bv. wetshandhavings- of regelgevende instanties) en het gerecht verplicht worden uw persoonsgegevens aan hen bekend te maken;
•    Geschillen: met onze professionele adviseurs, indien dit redelijkerwijze noodzakelijk is in verband met een geschil waarbij wij betrokken zijn of kunnen raken;
•    Dienstverleners: met HR-leveranciers (bv. voor beoordelings- of testdoeleinden), leveranciers van IT- of opslagdiensten enz.

Ook onder de volgende omstandigheden zullen wij informatie bekendmaken aan derden:
•    In het geval van de aankoop of verkoop van een bedrijf of activa behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens bekend te maken aan de verkoper of koper van het bedrijf of de activa. Indien Elia of al haar activa tijdens dergelijke transacties zouden worden aangekocht door een derde partij kan uw informatie deel uitmaken van de overgedragen activa;
•    Wanneer wij uw informatie moeten meedelen of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Elia, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het delen van informatie met de overheid in het geval van bijvoorbeeld een cyberincident.

9.    Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Indien u na uw sollicitatie niet aangeworven wordt, zal Elia uw gegevens of uw dossier tot 12 maanden na het einde van het relevante aanwervingsproces bewaren voor andere vacatures. Als u een interne kandidaat bent, worden de gegevens die specifiek voor de nieuwe functie werden verzameld eveneens binnen 12 maanden gewist. U hebt altijd de mogelijkheid om ons te verzoeken om uw gegevens te verwijderen (zie Deel 11 hieronder).

Aan het einde van die periode worden uw gegevens verwijderd of vernietigd (tenzij wij ze langer moeten bewaren voor de uitoefening of verdediging van wettelijke claims).

Elia kan ook de volgende criteria hanteren om de periode te bepalen gedurende welke wij de gegevens zullen bewaren, afhankelijk van de context en de doeleinden van elke verwerking: 
•    De verjaringstermijn krachtens de toepasselijke wetgeving;
•    De gevoelige aard van de gegevens;
•    Veiligheidsredenen (bijvoorbeeld de beveiliging van onze informatiesystemen);
•    Een verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures, met inbegrip van verzoeken tot openbaarmaking geformuleerd door een rechtbank of een bevoegde autoriteit;
•    De richtlijnen uitgevaardigd door bevoegde autoriteiten (bv. de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit enz.);
•    Onze contractuele rechten en verplichtingen met betrekking tot de betrokken gegevens;
•    Onze rechtmatige belangen bij de verwerking wanneer wij afwegingstests hebben uitgevoerd;

Tenzij:
•    de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met één of ander huidig of potentieel geschil (bv. wij hebben deze informatie nodig om wettelijke aanspraken vast te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw persoonsgegevens bewaren tot het einde van dat geschil; en/of
•    de bewaring van de gegevens noodzakelijk is om aan één of andere gerechtelijke of reglementaire verplichting (bv. voor fiscale doeleinden) te voldoen, in welk geval wij uw persoonsgegevens bewaren zolang deze verplichting het vereist.

10.    Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan andere landen? 
Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), indien nodig (i) om één van de in Deel 5 vermelde doeleinden te verwezenlijken en/of (ii) om uw persoonsgegevens bekend te maken aan externe dienstverleners, waaronder leveranciers van IT- of opslagdiensten of software-as-a-service leveranciers (waarvan sommigen zich buiten de EER kunnen bevinden).

Als we uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER, zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen worden gehanteerd, zoals:
•    De overdracht valt binnen het toepassingsgebied van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie;
•    Er zijn standaard contractbepalingen voor gegevensbescherming opgesteld, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of een gegevensbeschermingsautoriteit, en indien nodig zijn er aanvullende maatregelen genomen.
Voor meer informatie over hoe de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER is geregeld, kunt u terecht op de volgende pagina: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Voor meer informatie over hoe wij de passende waarborgen hebben geïmplementeerd, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (zie Deel 3). 

11.    Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens? 
Afhankelijk van en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren gedurende het sollicitatie- en aanwervingsproces. Wij wijzen u erop dat u de bovengenoemde rechten alleen kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. 

Het gaat om volgende rechten:
•    Het recht op informatie: U hebt het recht om op een duidelijke, transparante en begrijpelijke manier geïnformeerd te worden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en over welke rechten u in verband daarmee beschikt. Dat is gedeeltelijk de reden waarom wij u de informatie in dit Privacybeleid verstrekken;
•    Het recht op inzage: U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken. U kunt inzage in uw persoonsgegevens krijgen om te bevestigen dat wij deze gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
•    Het recht op rectificatie: U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren indien ze onjuist of onvolledig zijn;
•    Het recht op gegevenswissing: Dit wordt ook wel “het recht om vergeten te worden” genoemd en geeft u, eenvoudig gezegd, de mogelijkheid om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of te wissen wanneer er voor ons geen dwingende reden is om deze te blijven gebruiken. Let wel: dit is geen absoluut recht en er gelden uitzonderingen;
•    Het recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om verder gebruik van uw persoonsgegevens te laten blokkeren of te verhinderen. Wanneer de verwerking wordt beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar ons gebruik ervan zal beperkter zijn;
•    Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, zodat u ze voor uw eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten. Als u bijvoorbeeld naar een andere dienstverlener wilt overstappen, kunt u uw persoonsgegevens eenvoudig en veilig overdragen aan deze nieuwe dienstverlener;
•    Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: Wanneer de verwerking gebaseerd is op onze legitieme belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking, tenzij wij een dwingende en legitieme reden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken;
•    Het recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor België kan gecontacteerd worden op volgend adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel, België, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be;
•    Het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden: U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering) en dat rechtsgevolgen heeft voor u of dat u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft.

Gelieve ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail te sturen naar privacy@elia.be met als onderwerp “data privacy request”. Voeg een kopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs (bv. uw rijbewijs) bij om te voorkomen dat onbevoegden uw persoonsgegevens kunnen inzien, wijzigen of verwijderen. 

Wij zullen zo snel als het praktisch mogelijk is gevolg geven aan uw verzoek. Als wij meer dan een maand nodig hebben (vanaf de ontvangst van uw verzoek) om op uw verzoek te reageren, brengen wij u hiervan op de hoogte.

12.    Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Elia zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking. 

13.    Wijzigingen aan ons Beleid
Wij herzien ons Beleid regelmatig om het indien nodig aan te passen in functie van (mogelijke) wijzigingen in de wet- of regelgeving.
Dit Privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op 17/11/2022. Alle wijzigingen die wij aanbrengen, zullen op onze webpagina worden geplaatst en, waar nodig, zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen voor zover dit wettelijk vereist is. 
Het is belangrijk dat de gegevens die wij over u hebben juist en actueel zijn. Gelieve ons op de hoogte te brengen als uw gegevens veranderen tijdens onze relatie met u.

U vindt de bijzonderheden van ons online privacybeleid respectievelijk op https://www.elia.be/nl/online-privacybeleiden op https://www.50hertz.com/en/Dataprivacystatement.