Top Employer 2022: "Bij Elia omarmen we de toekomst"

Elia behaalde zijn vijfde opeenvolgende Top Employer-certificaat met een verbluffende algemene score. Die steeg van 78 naar 87 procent. De grootste sprong maakte de Belgische transmissienetbeheerder op het vlak van diversiteit & inclusie en leiderschap. Een gesprek met de fiere CEO Chris Peeters.


Fair share in talent 
Elia ging het voorbije jaar door een enorme evolutie op vlak van diversiteit & inclusie. Iets waar CEO Chris Peeters en zijn management op willen voortwerken. “Wij vertrekken steeds vanuit het talent en nooit vanuit een opgelegd percentage. Diversiteit is een reflectie van de zogenaamde fair share van talent binnen je organisatie. Het is belangrijk om te weten waar er barrières zijn. Waarom komen bepaalde doelgroepen niet solliciteren? Waarom zetten vrouwen minder de stap van midden- naar senior-management?  Faalt ons evaluatieproces? Houden we voldoende rekening met de gezinssituatie? We willen systematisch overal de glazen plafonds wegwerken die op heel veel plaatsen in de organisatie zitten.”

“We zijn vertrokken vanuit een interne scan rond ‘Diversiteit, Gelijke Kansen en Inclusie’, om zo de aandachtspunten te spotten en concrete acties uit te werken. We zetten kleine maar belangrijke stappen om iedereen meer bewust te maken, in alle lagen van het bedrijf. We doen dit via onze D&I-ambassadeurs, via werkgroepen rond dit thema en via externe experten”, zegt Chris Peeters.


Ambigue omgeving vraagt meer leiderschap 
De energietransitie zit in een versnelling. Overheden beslissen om meer hernieuwbare energie te integreren. We zien de komst van elektrische voertuigen en warmtepompen. Het is een ambigue nieuwe omgeving en tegelijk moet Elia stappen zetten naar innovatie en alle stakeholders aan boord houden. 

“In Europa zien we vooral een versnelling in offshore wind. Wat we de voorbije 20 jaar gerealiseerd hebben, moeten we nu verviervoudigen op amper 8 jaar tijd. Er zijn ook grote veranderingen aan de vraagzijde door toenemende elektrificatie van mobiliteit en verwarming. Als we het licht willen aanhouden, moeten we ervoor zorgen dat niet iedereen op hetzelfde moment, hetzelfde consumptiegedrag vertoont. Dankzij digitale diensten kan je het verbruik opschuiven in de tijd zodat je de vraag aanpast aan de hernieuwbare productie van het moment.  Dit is de toekomst uitvinden. Wij anticiperen op de verandering. We trekken de bestaande medewerkers mee en vullen ze aan met nieuwe profielen zodat we de organisatie kunnen laten evolueren. Dit geeft ongelooflijk veel mogelijkheden om leuke dingen bij ons te doen en om mee te denken.”

“Omdat we willen dat onze medewerkers zelfs de toekomstvisie mee uitwerken, hebben we een specifiek leiderschapsprogramma uitgewerkt”, schetst Chris Peeters. “Om zoiets complex als de energietransitie aan te pakken, heb je een brede groep medewerkers nodig om op te steunen. Heel veel jonge mensen zijn bezig met de klimaatopwarming. Bij ons kan je specifiek werken aan het CO2 vrijmaken van het elektrisch systeem. Als je de maatschappij wil decarboniseren, is Elia dé plek bij uitstek om impact te hebben. De groei die wij doormaken, geeft voor onze mensen ook garantie op grote werkzekerheid”, besluit Chris Peeters.


Recordaantal aanwervingen ondanks Covid 
Geen Top Employer zonder Top Employees, klinkt het verder bij Elia. “We willen al onze mensen bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar”, zegt Chris Peeters. “Onze collega’s hebben grote weerbaarheid getoond, zowel bij de overstromingen in Wallonië als in het omgaan met de Covid-crisis. Om onze groeiambities waar te maken, zijn we zeer actief op de arbeidsmarkt. Zo kwamen er in 2021 zowat 100 nieuwe medewerkers bij. In januari 2022 verwelkomen we alleen al 35 nieuwe medewerkers.  We hebben een leidende rol in de energietransitie. Dat trekt mensen aan.”