Ons bedrijf

Elia en 50Hertz beheren samen 19.271 km hoogspanningsverbindingen. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbruikers van elektrische stroom met een betrouwbaarheidsgraad van 99,99%. Onze impact in Europa groeit nog met de dag. Zo spelen we een centrale rol in het energienet van de toekomst. Duurzaam, leefbaar en betaalbaar.

Ons bedrijf

Elia en 50Hertz beheren samen 19.271 km hoogspanningsverbindingen. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbruikers van elektrische stroom met een betrouwbaarheidsgraad van 99,99%. Onze impact in Europa groeit nog met de dag. Zo spelen we een centrale rol in het energienet van de toekomst. Duurzaam, leefbaar en betaalbaar.


 

In het belang van de samenleving

Elia vervoert elektriciteit van de producenten naar de distributienetten. Die brengen het op hun beurt tot bij elke verbruiker. Onze rol als transmissienetbeheerder is dus cruciaal voor onze samenleving. En voor onze economie. Want grote ondernemingen zijn ook rechtstreeks op ons net aangesloten.

Centraal in Europa

Ons netwerk stopt niet aan onze landsgrenzen. We liggen in hartje Europa en zijn een voortrekker in de internationale energiemarkt. Zo zetten we ons vol in voor een efficiënte, transparante en billijke elektriciteitsmarkt voor alle verbruikers.

Top 5 van Europa

Elia beheert het hoogspanningsnet van 30 kV tot 400 kV. Dit net strekt zich uit over meer dan 8.600 km lijnen en ondergrondse kabels in heel België. Onze meer dan 2.500 professionele medewerkers binnen de Elia Group zetten zich dagelijks in om stroom langs dat net te transporteren. Dat zet ons bij de top 5 van Europa.