Portretvideo van Thierry, control room operator

"Je kunt ons werk vergelijken met een luchtverkeersleider op de luchthaven. Zij begeleiden mensen. Wij
begeleiden elektrische stroom." Thierry is control room operator bij Elia. Waar veiligheid en stressbeheersing
een kunstvorm is.