Wij focussen sterk op het welzijn van onze medewerkers

Ondernemingen die alleen productiviteit en resultaatgericht werken nastreven, krijgen vroeg of laat de rekening gepresenteerd. ‘Werknemers moeten ook fysiek en mentaal goed in hun vel zitten.'

Hoe creëer je een organisatie waarin het personeel met meer energie en arbeidsvreugde zijn job uitoefent? Transmissienetbeheerder Elia doet dat met initiatieven die inzetten op het welzijn van de medewerkers. Dankzij die extra inspanningen ligt het absenteïsmecijfer bij Elia onder het Belgische gemiddelde van bedrijven in dezelfde sector.

‘Werkgevers moeten hun medewerkers in de eerste plaats de mogelijkheid bieden dat ze bij iemand terecht kunnen met al hun vragen en bezorgdheden’, stelt Sabine De Weghe, die als sociaal assistente voor de meer dan 1.300 personeelsleden bij Elia werkgroepen en gespreksmomenten leidt rond vorming, begeleiding en welzijn.

Luisteren en gehoord worden

‘Ik ben vaak het eerste aanspreekpunt voor werknemers die zich om de een of andere reden tijdelijk wat minder goed in hun vel voelen. Ze krijgen persoonlijke begeleiding bij hun carrièrevragen. Maar ze vinden ook een luisterend oor bij privéproblemen die een impact hebben op hun werkprestaties. Luisteren en gehoord worden zijn cruciaal om de escalatie van die problemen te voorkomen.’

Ook de re-integratie van langdurig zieke werknemers pakt Elia op een vergelijkbare manier aan: door tijdens het ziekteverlof regelmatig met werknemers te praten, verliezen zij de feeling met de werkvloer niet. Het bedrijf schakelt daar indien nodig een re-integratiecoach voor in.

Care4Energy

Een ander inspirerend initiatief is Care4Energy: dat programma wijst medewerkers op het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid. ‘We werken daarbij zowel op managementniveau als aan medewerkerszijde’, verduidelijkt Fien Vanden Hoof, die als preventieadviseur bij Elia mee instaat voor het Care4Energy-project. ‘De managers krijgen opleidingen rond het detecteren van en het omgaan met overmatige stress bij hun medewerkers. Ze zijn uiteraard geen arts of psycholoog, maar door het onderwerp op tijd bespreek te maken kunnen ze een groot verschil maken.’

Aan werknemerszijde presenteert Care4Energy onder andere ludieke acties. Het hoofddoel? Mensen sensibiliseren, door duidelijk te maken dat een goede gezondheid vaak een gedeelde verantwoordelijkheid is van werkgever én werknemer. Fien Vanden Hoof: ‘We positioneren die acties rond vier pijlers, die we batterijen noemen. We zetten in op mentale en fysieke gezondheid. En ook op emotionele gezondheid: onder meer door het sociale netwerk waarop iemand kan terugvallen en de erkenning en motivering van de manager te accentueren. En tot slot op persoonlijke ontwikkeling: over hoe je optimaal een plaats geeft aan je job in je leven.’

Ervaringen uitwisselen

Sinds twee jaar heeft Elia ook een groep die ervaringen uitwisselt. Daar kunnen werknemers met elkaar praten over stress en burn-out. Daarmee doorbreekt de werkgever een veelvoorkomend taboe rond communicatie over mentale of fysieke problemen bij medewerkers. Sabine De Weghe: ‘Mensen willen iets doen met hun ervaringen rond burn-out. Ze willen anderen helpen door hen preventief duidelijk te maken dat je op tijd aan de alarmbel moet trekken als je te veel negatieve stress ervaart en dat je moet waken over jezelf en je grenzen. Dat je problemen niet moet opkroppen, maar dat het juist goed doet om erover te praten.’

Oorspronkelijk zaten in deze groep alleen mensen die na een burn-out opnieuw gere-integreerd zijn in het bedrijf. Maar vandaag kan vrijwel iedereen er terecht om te spreken over hun psychisch welzijn in het bedrijf en over hun ervaringen met stress of burn-out . De groep zit om de twee maanden enkele uren samen tijdens de lunchpauze. ‘Binnenkort willen we ook andere mensen uitnodigen tijdens die gesprekken’, vertelt Sabine De Weghe. ‘We hebben ondertussen mensen van learning & development ontvangen, maar we willen ook coaches, vertrouwenspersonen, de HR Business partners en bijvoorbeeld de HR-manager verwelkomen. Ons doel? Een vaste waarde krijgen binnen het bedrijf. We zijn heel ambitieus met onze aanpak.’

Mens sana in corpore sano

Voor de fysieke gezondheid voorziet Elia elke dag vers fruit op verschillende locaties. In de bedrijfsrestaurants is altijd gratis soep te vinden. En er is de mogelijkheid om te fitnessen. ‘Het zijn misschien kleinere initiatieven, maar ze worden enorm geapprecieerd’, weet Fien Vanden Hoof. ‘Voorts moedigen we onze medewerkers aan om voldoende te bewegen. We nemen deel aan sportevenementen, zoals de 20 Kilometer door Brussel. Als een medewerker 15 collega’s kan mobiliseren om deel te nemen aan een sportief evenement, betaalt Elia het inschrijvingsgeld terug.’

Uitdagingen voor een goed doel

Begin dit jaar werden de Care4Energy-challenges gelanceerd. Fien Vanden Hoof: ‘Daarbij dagen we onze medewerkers uit om samen voor 100 procent opgeladen batterijen te gaan. In elk van de vier batterijen formuleerden we een aantal uitdagingen, die werknemers in groep kunnen aangaan: rechtopstaand lunchen, een week lang voldoende water drinken, samen 5 kilometer lopen, deelnemen aan een mindfulness-sessie, mobiele telefoons uitschakelen tijdens de lunch, enzovoort.’

Zodra een uitdaging succesvol afgerond is, vult de batterij van de bijbehorende Care4Energy-pijler zich. Per volle batterij schenkt Elia 2.500 euro aan een goed doel. ‘Enkele weken geleden hebben we het einddoel bereikt: vier volledig opgeladen batterijen’, zegt Sabine De Weghe. ‘Hierdoor kunnen we met Elia dit najaar 10.000 euro aan het goede doel schenken via De Warmste Week en Viva For Life. Ook van de overhandiging van het bedrag zullen we een gezamenlijk evenement maken, waarmee we het sociaal netwerk van onze medewerkers verder kunnen verruimen.’

Sterke medewerkers, sterk bedrijf

Ook organiseert het bedrijf elk jaar activiteiten om de cohesie tussen medewerkers en afdelingen te versterken. De Elia Trophy is bijvoorbeeld een ondernemingsbrede teambuilding, gepresenteerd als een avontuurlijk weekend. Medewerkers stellen zelf hun team van vier samen, zegt Fien Vanden Hoof. ‘Ze overnachten in tenten en krijgen het hele weekend vriendschappelijke, competitieve activiteiten voorgeschoteld. We organiseren ook een Family Day met activiteiten voor medewerkers en hun familieleden.’ Sabine De Weghe vat het als volgt samen: ‘Een sterk elektriciteitsnetwerk is alleen realiseerbaar via sterke werknemers die zich optimaal kunnen ontplooien in hun job en zich goed voelen binnen hun bedrijf.’

De Tijd, 2019