Elia toont zijn innovatieve kant met deze vier projecten

De energiesector is in volle verandering: er is steeds meer hernieuwbare en decentrale energieproductie, digitalisering introduceert nieuwe technologieën en de internationale samenwerking neemt toe. De Belgische netbeheerder Elia is volop bezig om deze energietransitie ook in ons land waar te maken.

1. Internationale stroomuitwisseling

Door de opkomst van hernieuwbare energie is er een toenemende nood om elektriciteit op internationale schaal uit te wisselen. Als hier even geen zon en wind is, kan het elders uit Europa worden ingevoerd. En andersom. Daarvoor bouwt Elia volop interconnectoren bij. Zo werd in 2019 Nemo Link officieel in gebruik genomen. Het is de eerste onderzeese interconnector tussen ons land en Groot-Brittannië. De verbinding kan tot 1.000 megawatt stroom importeren, het equivalent van een kerncentrale. Maar daar houdt het niet op. Momenteel bouwt Elia aan ALEGrO, een hoogspanningsverbinding tussen België en Duitsland.

2. Eerste stopcontact op zee

Elia doet er ook alles aan om de verdere integratie van hernieuwbare energie te faciliteren. Zo is het Modular Offshore Grid (MOG) het eerste Elia-project met een schakelplatform op zee, een stopcontact op zee als het ware. Koning Filip toonde belangstelling en bracht een bezoek aan het platform. MOG zal tegen eind 2020 de geproduceerde elektriciteit van vier windparken voor de kust van Zeebrugge bundelen en via één gecentraliseerde onderzeese kabel aan land brengen.

3. Blockchain

Elia is volop bezig met de mogelijkheden van blockchaintechnologie in de energiesector te bestuderen. Door de toename van hernieuwbare energieproductie wordt het voor de netbeheerder steeds moeilijker om op elk moment het evenwicht tussen productie en verbruik te garanderen. Om dergelijke complexe transacties te regelen, bekijkt Elia of blockchaintechnologie als betaalsysteem zou kunnen dienen.

4. Virtual Reality

Elia wil de verschillende taken van de technici via innovatieve technologieën digitaliseren en verbeteren. Dit om het werk op het terrein sneller, efficiënter en veiliger te laten verlopen. Zo kunnen Elia werknemers via een VR-bril digitaal een hoogspanningsstation bezoeken om het voorbereidende werk in te schatten.

Metro, 2019