Levenslang leren anno 2020: de werknemer aan het stuur

Offline, maar steeds vaker ook online. En tijdens de werkuren op kantoor, maar net zo goed in hun vrije tijd, thuis of elders. Werknemers scholen zich vandaag heel anders bij dan tien jaar geleden. En dus krijgt het begrip ‘levenslang leren’ bij netbeheerder Elia voortaan een heel andere invulling.

Levenslang leren staat vandaag bij elk bedrijf hoog op de agenda. Maar ligt de lat toch nog een stukje hoger bij een technologiebedrijf zoals Elia? 

Shanna Jacobs (HR selection & recruitment manager Elia): De digitale omschakeling is absoluut een van onze grote speerpunten voor de komende jaren. Dat gaat dan zowel over de strategische optimalisering van ons net - dankzij de inzet van digitale technologie - als over de digitalisering van onze hele leer- en opleidingsomgeving.

Evelyne Driane (Head of Talent Management Elia) : In essentie komt het erop neer dat je medewerkers de juiste competenties en mindset laat verwerven om die ingrijpende digitale verandering succesvol te ondersteunen. Daarbij zijn flexibiliteit en leergierigheid sleutelbegrippen: wie hier aan de slag gaat, moet over een aantal basisvaardigheden beschikken, maar moet vooral ook geschikt en bereid zijn om continu bij te leren. Want heel wat expertise en competenties die dit bedrijf morgen of overmorgen zal nodig hebben, vinden we vandaag niet op de markt.

Shanna Jacobs: Net daarom zetten we ook almaar meer in op attitude als we nieuwe medewerkers aanwerven: de wendbaarheid en openheid om te leren, bepalen in grote mate iemands toekomstige potentieel.

Hoeveel nieuwe vacatures vult Elia jaarlijks gemiddeld in?

Shanna Jacobs: Voor dit jaar zitten we al aan 93, maar een derde daarvan hebben we ingevuld via interne mobiliteit. Eind dit jaar zullen we in België op meer dan 1.400 werknemers zitten.

Shanna Jacobs: Levenslang leren bouwt in eerste instantie voort op de drive en motivatie van de werknemer zelf. Intussen weten we dat werknemers die zo’n ruim opleidingsaanbod krijgen ook een stuk gelukkiger en gemotiveerder zijn in hun job. Dus ja, ons brede aanbod moet ook helpen om goede kandidaten te overtuigen.

Wat betekent dat dan concreet? Moeten alle werknemers jaarlijks een vast aantal uur opleiding volgen, en uit welk aanbod kunnen ze kiezen?

Evelyne Driane: Voor de echt technische profielen ligt het minimale opleidingstraject min of meer vast, omdat zij nu eenmaal regelmatig ook nieuwe technische en veiligheidstrainingen nodig hebben en bepaalde certificaten moeten behalen. Daarnaast moedigen we hen én al onze andere werknemers aan om zo veel mogelijk zelf te beslissen welke opleidingen ze graag willen volgen met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling. Dat gaat dan zowel over interne bedrijfsopleidingen als over externe programma’s, die ze zelf kunnen voorstellen. Gemiddeld volgt elke werknemer hier jaarlijks 5 tot 7 dagen opleiding.

Met externe opleidingen kun je natuurlijk alle kanten uit, hoe leid je dat in goede banen?

Shanna Jacobs: We kijken wel of een bepaalde vorming in iemands persoonlijke ontwikkelingsplan past. Maar heel vaak merken we toch dat net inspiratie van buitenaf op termijn een heel grote meerwaarde kan opleveren. Soms kan zo’n opleiding zelfs volledig losstaan van de huidige functie, maar is ze wel heel waardevol met het oog op een nieuwe baan in het bedrijf.

Hoe ziet jullie eigen opleidingsaanbod er vandaag uit?

Evelyne Driane: Er bestaan verschillende kanalen  waaronder het gloednieuwe digitale platform – onze Elia Group Digital Academy – dat we afgelopen zomer hebben gelanceerd. We beschikten uiteraard al langer over een brede catalogus met opleidingen, maar via dit online platfom hebben al onze medewerkers voortaan onbeperkt toegang tot een bijzonder breed aanbod aan onlinetrainingen. Dat gaat van opleidingen via LinkedIn en andere externe aanbieders over e-boeken of podcasts tot YouTube-video’s. Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat medewerkers via die digitale academie piano leren spelen (lacht), dus hebben we zelf een zeer uitgebreide selectie gemaakt uit het immens grote onlineaanbod. Het uitgangspunt daarbij zijn de toekomstige vaardigheden die ons helpen bij het uitrollen van onze digitale bedrijfsstrategie.

Dat nieuwe platform is niet alleen gratis én bijzonder gebruiksvriendelijk, het is vooral ook voor elke werknemer dag en nacht toegankelijk. Op kantoor, thuis of zelfs tijdens hun vrije tijd als ze willen, waarom niet? Mensen willen vooral zelf bepalen hoe en wanneer ze zich bijscholen. Sommigen willen zich vooral graag verder specialiseren, anderen gaan eerder op zoek naar heel nieuwe kennisdomeinen. Vandaag zijn er op dit platform al 1.500 onderwerpen beschikbaar, op termijn zal het aanbod ongetwijfeld nog uitbreiden.

Vrijheid, blijheid, zo lijkt het wel: is dat de nieuwe succesformule om levenslang leren te stimuleren?

Shanna Jacobs: Als je mensen de mogelijkheid biedt om zelf keuzes te maken, dan zijn ze doorgaans ook intrinsiek gemotiveerder. Er zijn natuurlijk de verplichte technische opleidingen, maar jezelf ontwikkelen doe je toch vooral vanuit een eigen interesse en motivatie. Daar spelen wij nu concreet op in, met een zo ruim en laagdrempelig mogelijk aanbod - binnen vooraf uitgetekende krijtlijnen.  

Evelyne Driane: Belangrijk is dat we ons nieuwe digitale platform expliciet positioneren als een vrijwillig self learning-instrument en zijn blij dat dit zo goed onthaald wordt binnen Elia.

Nest, een eigen Elia-incubator

Met het Nest-project, dat dit jaar werd gelanceerd, lanceert Elia ook een volledig innovatief en atypisch leerconcept, onder het motto try and learn. ‘Je kunt het vergelijken met een aantal mini-incubatoren op de bedrijfsvloer’, verduidelijkt Shanna Jacobs, HR selection & recruitment manager bij Elia. ‘Een individuele werknemer of een groepje werknemers doen een voorstel om iets volledig nieuws from scratch te ontwikkelen en uit te zoeken of daar toekomstmuziek in zit voor dit bedrijf. Wij beoordelen die voorstellen dan en stellen een team samen dat hier minimaal drie dagen per week de schouders onder mag zetten, gedurende zowat 12 weken. Dat groepsgevoel en die relatief korte focus zijn essentieel in zo’n mini-incubator.’

‘Daarnaast stellen we die teams ook een specifieke plaats en indien nodig een externe testomgeving ter beschikking om hun proof of concept uit te werken. Blijkt het een voltreffer, dan integreren we het Nest-project achteraf uiteraard in de reguliere business.’ Intussen staan er al vier Nest-projecten in de startblokken. ‘Dat is de essentie van leren op de werkvloer: volledig out of the box denken en daarna learning by experience. En daarbij is de weg naar de mogelijke realisatie haast even belangrijk als het idee zelf.’

De Tijd, 2020

Ontdek nu alle vacatures bij Elia!