“Wij willen meebouwen aan het HR-beleid van de toekomst”

Hybride werken betekent dat je overal op een goede manier je job kan uitoefenen. Elia zet dan ook in op een telewerk- én kantoorbeleid. Teams krijgen daarbij een vooraanstaande rol. Daarnaast gaat het bedrijf ook volop voor multimodale mobiliteit.

De functie van het kantoor is in volle evolutie. Dat is ook bij Elia zo, getuigt Marie van den Hove, Compensations & Benefits manager bij het bedrijf. “Ons kantoor wordt een plek waar ontmoetingen met teams plaatsvinden, waar je kan deelnemen aan brainstormsessies of meetings. Altijd thuiswerken vinden we niet opportuun. De grootste reden daarvoor is dat de mens inherent een sociaal wezen is en contacten nodig heeft. De kans tot samenwerking en interpersoonlijk contact wordt anders gelimiteerd. Het is bewezen dat dit invloed heeft op het welzijn van de medewerker. Sommige mensen raken gestresseerd omdat ze denken dat ze thuis altijd beschikbaar moeten zijn. Onze teams maken daarom afspraken over de manier waarop ze willen samenwerken. Goede afspraken, goede resultaten!”

We bouwen aan een gezamenlijke bedrijfscultuur want we vinden het belangrijk om goede ideeën te delen met elkaar. “Denk maar aan richtlijnen die je helpen te kiezen tussen een online of live meeting. Of tips voor de organisatie van een hybride meeting met mensen thuis en op kantoor.”

Thuiswerk voor techniekers

Tijd om rustig achterover te leunen tijdens de coronacrisis was er niet bij Elia. De transmissie van elektriciteit is essentieel voor de samenleving. Stilvallen was dus geen optie. “Onze collega’s op het terrein stonden in voor de bevoorradingszekerheid. Tijdens de lockdown, hebben zij hun administratieve taken wel deels thuis opgenomen”, getuigt Marie.

“Dat was vroeger niet mogelijk. Ook in de toekomst zal de prioriteit altijd uitgaan naar technische projecten en opdrachten op het terrein. Maar we zijn zeker bereid om de positieve aspecten uit deze periode mee te nemen in onze werkorganisatie.”

De volgende stap

“Mobiliteit nemen we bij Elia heel ernstig”, zegt Marie. “We ondervonden dat meer en meer collega’s het moeilijk hadden met de vele tijd die zij verloren aan woon-werkverkeer. Dat had een negatieve invloed op hun welbevinden. Teleworking werd ingevoerd, al een tiental jaar geleden. We introduceerden ook elektrische en hybride wagens, maar we constateerden toen nog wel heel wat kinderziektes. De auto’s waren duur en niet altijd efficiënt in gebruik.”

Dit jaar zet Elia echter een volgende grote stap op vlak van mobiliteit. Dat gebeurt onder het motto Orange is the new green. Oranje is namelijk de kleur Elia. “Wij gaan volop de multimodale mobiliteit promoten. We streven ernaar dat onze medewerkers niet meer eerst denken aan de wagen en daarna aan de rest. Het doel is dat ze mobiliteit bekijken als een geheel. De wagen wordt maar één van de onderdelen van het mobiliteitsbeleid en niet eens het belangrijkste.”

Mobility as a Service

Om de nieuwe mobiliteitsvisie in de praktijk om te zetten, werkt Elia samen met gespecialiseerde partners. Zo zal een provider zorgen voor handiger thuis opladen van de elektrische wagens. Een ander bedrijf levert full service fietsleasing: niet enkel de fiets, maar ook verzekering, veiligheidsmateriaal en onderhoud zitten in het aangeboden pakket. De keuzevrijheid wordt groot, met ook bakfietsen of speed pedelecs in het gamma.

Elia springt niet ondoordacht in het avontuur. Momenteel loopt een proefproject met 20 medewerkers, vertelt Marie. “Zij krijgen ondersteuning van een mobiliteitscoach en een betaalkaart waarmee ze verschillende mobiliteitsmogelijkheden kunnen ervaren. Zo zoeken we uit hoever we kunnen gaan met Mobility as a Service (MaaS).”

Geen nadelige effecten

De medewerkers van Elia reageren grotendeels positief, merkt Marie. “Maar het is soms moeilijk om de dingen simpel te houden. We moeten de cao’s volgen, er is onzekerheid rond de wetgeving en de fiscale regels zijn complex. Maar we willen geen nadelige effecten voor onze medewerkers of het bedrijf. Daarom pleit ik voor een vereenvoudiging van de regelgeving.”

Vol overtuiging steunt Elia het Charter Baanbrekende Werkgever. “Dit is een positief verhaal voor de Belgische arbeidsmarkt en alle medewerkers overal in België. Elia wil meebouwen aan meer welzijn en aan het HR-beleid van de toekomst.”

De Standaard, 2020

Ontdek nu onze openstaande vacatures.