Laden...
 
Deel deze baan

 

 

 

 

Ons bedrijf

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen.

Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid. 

Senior Internal Auditor

Referentienummer:  670

Functiebeschrijving

 

 

De belangrijkste taak van de interne auditafdeling bestaat erin het Auditcomité en het Directiecomité op autonome, objectieve en onafhankelijke wijze bij te staan bij de verwezenlijking van de doelstellingen van ELIA.

Interne auditopdrachten hebben tot doel de operationele, IT- en financiële processen van de onderneming te beoordelen om na te gaan of deze toereikend zijn op het vlak van interne controle, doeltreffendheid en efficiëntie. De aanbevelingen van de Interne Audit dienen om de rijpheid van deze processen te vergroten. De auditopdrachten zullen een mix zijn van financiële, operationele en compliance audits.

 

Het auditteam bouwt een constructieve en positieve relatie met alle managementniveaus. De afdeling streeft naar een voortdurende optimalisering van haar diensten en de kwaliteit daarvan.

 

 Je rapporteert aan de Head of Internal Audit & Risk Management  en je belangrijkste verantwoordelijkheden zullen zijn: 

 

 • bijdragen tot het uitwerken van het jaarlijkse auditplan;
 • auditopdrachten voorbereiden, plannen en uitvoeren, bevindingen valideren en aanbevelingen doen, alsook de risico’s identificeren die verbonden zijn aan de gecontroleerde processen;
 • door middel van deze auditopdrachten nagaan of de processen in overeenstemming zijn met de in de onderneming geldende governance-beginselen en de risico's in het gecontroleerde proces catalogiseren; 
 • je werkt in samenwerking met je collega's van Risk Management
 • actieplannen opstellen voor de gecontroleerde diensten/processen om de efficiëntie te verbeteren in overeenstemming met de aanbevelingen;
 • opstellen van opdrachtverslagen waarin de bevindingen, aanbevelingen en gevalideerde actieplannen formeel worden vastgelegd; 
 • de resultaten van de audit aan de verschillende betrokken niveaus voorleggen;
 • periodiek toezicht houden op de uitvoering van de actieplannen die met de gecontroleerde diensten zijn overeengekomen;
 • de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van het fraudeplan en het jaarlijkse compliance-plan;

Jouw profiel

 

 • een universitair diploma, technisch of juridisch georiënteerd, 
 • 5 jaar ervaring in een audit-/controle-/risico functie in een Big 4 of in een technische of regulatory functie in de energie sector;
 • IT Audit & data analysis ervaring is een plus
 • uitstekende beheersing van het Frans, het Nederlands en het Engels;
 • assertiviteit en luistervaardigheid;
 • uitstekende communicatievaardigheden;
 • klantgerichtheid;
 • teamgerichtheid;
 • nauwgezet en groot analytisch vermogen;
 • gericht op het oplossen van problemen;
 • gecertificeerd interne auditor of gecertificeerd fraudeonderzoeker zijn, is een troef;
 • een uitgesproken interesse of ervaring  in de energiesector.

Locatie

Keizerslaan 20 -1000 Brussel

What's in it for you?

Wij bieden jou meer dan zomaar een functie: een uiterst professionele en boeiende omgeving, een uniek vormingsaanbod en volop kansen om je te ontplooien... Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst!