Laden...
 
Deel deze baan

 

 

 

 

Ons bedrijf

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen.

Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid. 

Expert Engineering Governance/ Substations

Referentienummer:  2422

Functiebeschrijving

 

De Expert Engineering Governance verzekert het technisch kader zodanig dat de infrastructuurprojecten op de meest kwalitatieve en efficiente wijze kunnen gerealiseerd worden.
Je gaat op zoek naar optimale technische oplossingen die technisch-economisch voldoen aan de behoeften van Elia, de klanten en de markt en die afgestemd zijn op de ontwikkeling en het onderhoud van het elektriciteitsnet. Je houdt rekening met alle pertinente strategieën van Elia op het vlak van financiën, milieu, veiligheid, standaarden, enz., alsook met de beschikbare middelen.
Je werkt nauw samen met de technische expertise- en onderhoudsdepartementen en je houdt bij elke denkoefening rekening met het aspect veiligheid. 
 

Deze functie omvat meer in het bijzonder de volgende taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot je expertisedomein (Substations):

 • Behandelen van complexe technische vraagstukken en operationele feedback (ervaringsterugkoppeling) aangaande je expertisedomein en het verankeren van de oplossingen in bestaande of nieuwe standaarden;
 • Opstellen van engineeringsrichtlijnen: deze documenten beschrijven de instructies die gevolgd moeten worden tijdens de studiefase en eventueel de ontbrekende tussenstappen om de standaarden die voor de greenfield situaties opgesteld werden, ook op de brownfield situaties (bestaande installaties) te kunnen toepassen;
 • Opstellen van technische specificaties voor aannemingen: zowel algemene specificaties (oa de Basic Specifications and Building Blocs, …) als templates voor bijzondere specificaties. Je hebt meer in het bijzonder de leiding over de ervaringsterugkoppeling aangaande deze specificaties en je bent de bevoorrechte gesprekspartner van de verschillende stakeholders die bij de uitvoering van de projecten betrokken zijn (Aannemingen, Projectleaders, Site supervisors, Vertegenwoordigers van het onderhoud enz). Met de input van deze partijen werk je aan de continue verbetering van deze specificaties.
 • Je werkt samen met Purchasing rond de communicatie van technische aspecten voor aannemingen. Het samenstellen en beheren van shortlists van aannemers via de technische kwalificatie van bedrijven en de technische certificatie van personen behoort eveneens tot de verantwoordelijkheid;
 • Uitwerken van processen, templates en methoden in verband met de technische activiteiten (bv. template projectdossier, opstelling en opvolging van kwaliteitscontroleprocessen van studie en uitvoering, …);
 • In kaart brengen van de technische competenties op het vlak van systeemintegratie en opstellen van het bijbehorende opleidingsplan voor de medewerkers van Infrastructuur. 

Daarnaast behoort het tot de verantwoordelijkheid, in overleg met de technische expertiseafdelingen:

 • te zorgen voor een professioneel beheer van de technische standaarden en bijbehorende tools die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de projecten;
 • erop toe te zien dat de organisatie voor haar infrastructuurprojecten over de meest geavanceerde engineering tools beschikt. 
   

Jouw profiel

 

 • Je hebt een diploma industrieel of burgerlijk ingenieur (elektriciteit, elektromechanica of mechanica) of gelijkwaardig, en je toont belangstelling voor de uitbouw van onderstations, en netwerken in het algemeen.
 • Je hebt een analytische geest en beschikt over goede beoordelingscompetenties.
 • Je bent assertief en kunt op een objectieve manier de eventueel afwijkende standpunten van verscheidene experts objectief samenvatten en aligneren
 • Je toont initiatief en kunt zelfstandig werken.
 • Je kunt goed samenwerken in een team, bent contactvaardig, beschikt over overtuigingskracht en weet op een instructieve manier een boodschap over te brengen (mondeling en schriftelijk).
 • Je beheerst één van de 2 landstalen perfect en hebt een goede kennis van de tweede landstaal en idealiter ook van het Engels.
   

Locatie

 

Monnoyerkaai 3-1000 Brussel

What's in it for you?

Wij bieden jou meer dan zomaar een functie: een uiterst professionele en boeiende omgeving, een uniek vormingsaanbod en volop kansen om je te ontplooien... Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst!