Laden...
 

 

 

 

 

Ons bedrijf

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen.

Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid. 

(Senior) Expert Power Electronics - MTMV / HVDC

Expertise:  Ingenieurs
Referentienummer:  3484

Context:

Elektriciteitsnetten zijn belangrijke pijlers van het energiebeleid die de sociaaleconomische welvaart ondersteunen. Elia wil een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie door bij te dragen tot de ontwikkeling van een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem. Door het bouwen van interconnectoren en het integreren van hernieuwbare energieproductie in onze netten, stimuleren we zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van de samenleving.

De energietransitie zal leiden tot grootschalige productie van hernieuwbare energie. De rol van de eindverbruikers in het systeem wordt alsmaar centraler. Zij zorgen voor extra flexibiliteit voor de werking van het net.

Elia heeft afgelopen jaren reeds twee nieuwe HVDC interconnectoren gerealiseerd: één verbinding met het Verenigd Koninkrijk (Nemo Link) en één met Duitsland (Alegro). Daarnaast speelt Elia een cruciale rol voor de aansluiting van hernieuwbare energie, geproduceerd in de Noordzee. Zo zal Elia in de toekomst een artificieel eiland bouwen in het Belgisch deel van de Noordzee, enerzijds voor de aansluiting van nieuwe hernieuwbare energieproductie, anderzijds voor het aansluiting van toekomstige offshore HVDC interconnectoren (eventueel een extra verbinding met het Verenigd Koninkrijk, een verbinding met Denemarken, e.a.). 

In deze energietransitie staan nieuwe technologieën en digitalisering centraal. Binnen het departement Engineering Standards & Expertise werden twee nieuwe diensten gecreëerd (Power Electronics en Virtual Substations). De dienst Power Electronics zal de kennis en expertise rond HVDC, FACTS zoals STATCOMs, synchrone condensors en AC filters centraliseren en de lopende en toekomstige projecten technisch ondersteunen. 


 

Functiebeschrijving

Als ‘Expert Power Electronics’ zal je je expertise in vermogenselectronics, meer bepaald in HVDC en vermogenselektronica systemen, verdiepen, met als doel als expert op te treden ter technische ondersteuning van de lopende en toekomstige gelijkstroomprojecten. Je zal dit doen door je kennis actief op te drijven, maar ook door het volgen van internationale seminaries, uitwisselingsprogramma’s met andere TSO’s, on the job training door in te staan bij interventies op onze bestaande en toekomstige HVDC conversiestations. 

Verantwoordelijkheden:

 •  Je volgt de technische evoluties op vlak van vermogenselektronica op de voet op en bouwt hiervoor een netwerk uit van contacten met experten van andere TSO’s, leveranciers van HVDC-systemen, universiteiten en andere stakeholders. 
 • Ontwerpen van technologie nota’s rond integratie van vermogenselektronica systemen ter ondersteuning van conceptuele beslissingen en algemene kennisopbouw binnen Elia
 • Je bent in staat om in een multidisciplinair team te werken met interne en externe partners waar je Elia vertegenwoordigt 
 • Je neemt regelmatig contact op met relevante stakeholders en bent in staat om to the point samen te vatten en terug te koppelen
 • Als content owner sta je in voor het opstellen en geven van opleidingen rond vermogenselektronica systemen Detecteer nieuwe noden binnen Elia en verzeker nauwe opvolging van evoluties in vermogenselektronica, inclusief een jaarlijks statusrapport

Als Multi-Terminal Multi-Vendor (MTMV) expert zal je specifiek werken aan: 

 •  Specificaties voor multi-vendor integratie, controle & beveiliging in een vermaasd HVDC net
 •  Compatibiliteitsanalyses naar multi-terminal & multi-vendor systemen waarbij constant gezocht wordt naar opportuniteiten voor HVDC in het algemeen
 •  De integratie van DC circuit breakers in een DC onderstation
 •  Actief deelnemen en informatie uitwisselen via expert groepen en initiatieven rond HVDC multi-terminal multi-vendor thema’s 
 • Onderzoek en studies naar grid stabiliteit (grid forming, voltage & damping control,…)

Je zal nauw samenwerken met de HVDC projectteams waar je zal optreden als expert :
 

 •  Je bent rechtstreeks contactpersoon voor alle technische HVDC vragen en studies
 •  Tijdens alle projectfases zal je studies en specificaties ontwikkelen,  en evalueren 
 •  Voorbereiden en opvolgen van type testen, factory acceptance testen & site acceptance testen 

Jouw profiel

•    Je bent burgerlijk of industrieel ingenieur (elektronica, energie, elektriciteit of elektromechanica) 
•    Een PhD in vermogenselektronica is een meerwaarde
•    Je spreekt en schrijft vloeiend Engels net als één van de andere landstalen (Frans of Nederlands)
•    Je hebt ervaring met het modeleren en simuleren van HVDC-systemen in relatie met de vermogen elektronica (controle, stabiliteit, beveiliging , resonanties,…)   
•    Je hebt een zekere basiskennis van de geldende normen en standaarden rond HVDC-technologie en je bent op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.  
•    Je hebt :

 •    5–10 jaar ervaring in de energiesector met minstens 4 jaar concrete werkervaring met vermogenselectronics systemen, of 
 •   meer dan 5 jaar ervaring met vermogenselektronica.

•    Kennis van PSCAD is een meerwaarde 
•    Je bent een vlotte, assertieve communicator, praktisch ingesteld alsook een teamspeler
•    Je draagt veiligheid hoog in het vaandel
•    Ervaring met het operationeel beheer van assets is een meerwaarde
•    Ervaring met hoogspannings(zee)kabels (installatie/onderhoud/zeebodemonderzoeken) is een meerwaarde

Locatie

Léon Monnoyerkaai 3, 1000 Brussel

What's in it for you?

Wij bieden jou meer dan zomaar een functie: een uiterst professionele en boeiende omgeving, een uniek vormingsaanbod en volop kansen om je te ontplooien... Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst!