Ons bedrijf

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen.

Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid. 

(Senior)Expert Power Electronics - HVDC

Expertise:  Ingenieurs
Referentienummer:  3485

Context:


Elektriciteitsnetten zijn belangrijke pijlers van het energiebeleid die de sociaaleconomische welvaart ondersteunen. Elia wil een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie door bij te dragen tot de ontwikkeling van een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem. Door het bouwen van interconnectoren en het integreren van hernieuwbare energieproductie in onze netten, stimuleren we zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van de samenleving.

De energietransitie zal leiden tot grootschalige productie van hernieuwbare energie. De rol van de eindverbruikers in het systeem wordt alsmaar centraler. Zij zorgen voor extra flexibiliteit voor de werking van het net.

Elia heeft afgelopen jaren reeds twee nieuwe HVDC interconnectoren gerealiseerd: één verbinding met het Verenigd Koninkrijk (Nemo Link) en één met Duitsland (Alegro). Daarnaast speelt Elia een cruciale rol voor de aansluiting van hernieuwbare energie, geproduceerd in de Noordzee. Zo zal Elia in de toekomst een artificieel eiland bouwen in het Belgisch deel van de Noordzee, enerzijds voor de aansluiting van nieuwe hernieuwbare energieproductie, anderzijds voor het aansluiting van toekomstige offshore HVDC interconnectoren (eventueel een extra verbinding met het Verenigd Koninkrijk, een verbinding met Denemarken, e.a.). 

In deze energietransitie staan nieuwe technologieën en digitalisering centraal. Binnen het departement Engineering Standards & Expertise werden twee nieuwe diensten gecreëerd (Power Electronics en Virtual Substations). De dienst Power Electronics zal de kennis en expertise rond HVDC, FACTS zoals STATCOMs, synchrone condensors en AC filters centraliseren en de lopende en toekomstige projecten technisch ondersteunen. 
 

Functiebeschrijving


 

Als ‘Expert Power Electronics’ zal je je expertise in vermogenselectronics, meer bepaald in HVDC systemen, verdiepen, met als doel als expert op te treden ter technische ondersteuning van de lopende en toekomstige gelijkstroomprojecten. Je zal dit doen door je kennis actief op te drijven, maar ook door het volgen van internationale seminaries, uitwisselingsprogramma’s met andere TSO’s, on the job training door in te staan bij interventies op onze bestaande en toekomstige HVDC conversiestations. 

Verantwoordelijkheden:

 •  Je volgt de technische evoluties op vlak van HVDC op de voet op en bouwt hiervoor een netwerk uit van contacten met experten van andere TSO’s, leveranciers van HVDC-systemen, universiteiten en andere stakeholders. 
 •  Je vervult de rol als contactpersoon voor alle technische HVDC vragen en studies (SPOC) in het kader van de HVDC-projecten en als expertise verantwoordelijke binnen de directie Infrastructure.
 •  Ontwerpen van technologie nota’s rond HVDC-integratie ter ondersteuning van conceptuele beslissingen
 •  Je leidt uitvoerbaarheidsstudies voor de vervanging van controle en beveiligingssystemen in bestaande HVDC-converter stations
 •  Je staat in voor de algemene kennisuitbouw op het vlak van HVDC binnen Elia
 •   Als content owner sta je in voor het opstellen en geven van opleidingen rond HVDC-systemen.


Je zal zeer nauw samenwerken met multidisciplinaire projectteams in het kader van HVDC-projecten, waar je de rol opneemt als project expert. In deze rol zal je instaan voor:

 •   Het opvolgen en uitvoeren van gedetailleerd studies en designconcepten ronde HVDC-systemen
 •  Opstellen van technische specificaties rond HVDC-systemen (eventueel ondersteund door externe partners)
  •  Controle- & beveiligingssystemen
  •  Bipole & multi-terminal DC operationele en controle concepten 
  •  Performantie vereisten
  •  Converter design 
  •   DC specifieke materialen
  •   ...
 •  Opvolgen van het HVDC-systeem, van conceptueel, naar basic en detailed design. In dit kader zal je mogelijks technische nota’s opstellen ter ondersteuning van conceptuele beslissingen
 •  Opstellen van technische specificaties rond HVDC-systemen (eventueel ondersteund door externe partners)
 •  Tijdens het aankoopproces, uitvoeren van technische evaluaties en deelname aan technisch onderhandelingen met leveranciers van HVDC-systemen
 •  Verantwoordelijk voor de design review van het HVDC-systeem
 •  Voorbereiden en opvolgen van pre-kwalificatietesten, type testen, factory acceptance testen & site acceptance testen
 •  Tijdens de uitvoering van het project ben je verantwoordelijk voor de opvolging van gemaakte ontwerpkeuzes en zorg je ervoor dat de detailstudies overeenkomen met de verwachte kwaliteits- en performance-criteria, zoals opgenomen in de technische specificaties. 
 •  Je zoekt naar opportuniteiten die het project voordeel kunnen opleveren

Jouw profiel


•    Je bent burgerlijk of industrieel ingenieur (elektronica, energie, elektriciteit of elektromechanica) 
•    Een PhD in vermogen elektronica is een meerwaarde
•    Je spreekt en schrijft vloeiend Engels net als één van de andere landstalen (Frans of Nederlands)
•    Je hebt ofwel :

 •   5–10 jaar ervaring in de energiesector met minstens 2 jaar concrete werkervaring op HVDC systemen, ofwel
 •   meer dan 5 jaar ervaring met vermogenelektronica 

•    Je bent een vlotte, assertieve communicator, praktisch ingesteld alsook een teamspeler
•    Je hebt oog voor detail, werkt kwaliteitsvol en draagt veiligheid hoog in het vaandel
•    Wordt gezien als een meerwaarde:

 •   Ervaring met HVDC, GIS (Gas Insulated Switchgear), utilities (HVAC, diesel, fire-fighting,…)
 •   Ervaring met aankoopprocedures (opstellen lastenboeken, analyseren offertes, …) 
 •   Ervaring met hoogspannings(zee)kabels (installatie/onderhoud/zeebodemonderzoeken)
 •   Ervaring met het operationeel beheer van assets
 •   Kennis van PSCAD 
 •   Aansturen en trainen van nieuwe collega’s

•    Werken in een matrixomgeving
•    Bereid om sporadisch naar het buitenland te reizen

Locatie

Léon Monnoyerkaai 3, 1000 Brussel

What's in it for you?

Wij bieden jou meer dan zomaar een functie: een uiterst professionele en boeiende omgeving, een uniek vormingsaanbod en volop kansen om je te ontplooien... Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst!