Ons bedrijf

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen.

Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid. 

Digital Substation Expert

Expertise:  Ingenieurs
Referentienummer:  4123

Functiebeschrijving

In het kader van de digitalisering van onderstations omvat de volgende stap in het stappenplan van Elia Group de ontwikkeling van een volledig gedigitaliseerd IEC 61850-gebaseerd PACS- en engineeringproces om technische beperkingen van het assetmanagement aan te pakken, en om het beheer en het onderhoud van het netwerk, van hoogspanningsapparatuur tot het controlecentrum, te optimaliseren. Dat omvat de implementatie van een digitale interface van HS-apparatuur, sensoren en bewakingsapparatuur, de mogelijkheid om onderhoud op afstand uit te voeren, optimalisatie van functionele integratie en ook een uitgebreid gebruik van informatietechnologie en communicatienetwerkarchitectuur die zorgt voor snelheid, synchronisatie, selectiviteit, redundantie, PTP-distributie en virtualisatie. Als Digital Substation Expert benut je de voordelen van op IEC 61850-gebaseerde PACS-technologie voor de strategische en duurzame bedrijfsbehoeften van de Elia groep. 

De functie omvat de volgende taken:

 

  •     Ontwikkeling van functionele specificaties voor digitale onderstations op basis van de behoeften vermeld in de Asset Fleet Strategies en rekening houdend met de evolutie en duurzaamheid van het net
  •     Opstelling van technologische nota’s betreffende digitale onderstations ter ondersteuning van de conceptuele beslissing en om de fabrikanten te bevragen over de voorgestelde technische keuzes
  •     Actieve opvolging van de ontwikkelingen van de digitale onderstations door gebruik te maken van je netwerk en het uit te breiden met leveranciers, universiteiten en andere stakeholders
  •     Actieve bijdrage aan en uitwisseling van informatie via deskundigengroepen en initiatieven met betrekking tot digitale onderstations (tussen TNB’s, werkgroepen …)
  •     Medewerking aan het proefproject van digitale onderstations van Elia in alle fasen (bv. ontwerp, bouw, testen, indienststelling enz.) in nauwe samenwerking met de betrokken departementen van Elia en met de fabrikanten om de oplossing te valideren
  •     De tools, het engineeringproces in vraag stellen die zullen worden gebruikt bij de implementatie van digitale onderstations
  •     Ontwerpmogelijkheden zoeken die bijkomende voordelen opleveren door de efficiëntie te verhogen, de kosten te verlagen, nieuwe bedrijfsopties of andere voordelen te onderzoeken (Waardeanalyse)
  •     In nauwe samenwerking met de fabrikanten een opleidingsplan opstellen om de vaardigheden en de kennis van Elia-collega’s rond digitale onderstations te ontwikkelen
  •     Deelnemen aan de Factory Acceptance Test (FAT), Site Acceptance Test (SAT) van projecten rond digitale onderstations met Elia-collega’s en deskundige en technische ondersteuning bieden
  •     Bij elke stap van het proces feedbackgesprekken organiseren met alle partijen om de geleerde lessen en hun implicaties te bepalen 

Jouw profiel

•    Je hebt een bachelor- of masterdiploma in elektrotechniek.
•    Je spreekt vlot Engels en een van de Belgische landstalen (Frans of Nederlands ).
•    Je hebt een zeer goede kennis van de IEC61850 ed 2 norm. Concrete ervaring met busprocestoepassing, SAMU’s, LPIT’s, Telecommunicatie (bv. TCP/IP), Tijdsynchronisatie is een sterke troef.
•    Je hebt aantoonbare ervaring met verschillende leveranciers en verschillende PACS-programma’s.
•    Ervaring in het ondersteunen en ontwikkelen van apparaatlogica, relaisconfiguratiebestanden, gegevens-/informatiebladen binnen een digitaal onderstationoplossing met meerdere leveranciers is een troef.
•    Ervaring binnen grote industriële instellingen, energieopwekking en nutsvoorzieningen met onderling verbonden netwerkapparatuur is een troef.
•    Praktische ervaring met het ontwerpen en bouwen, het testen en de indienststelling van digitale onderstations binnen een greenfield- & brownfield-omgeving is een pluspunt.
•    Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden: je bent in staat om duidelijke en goed gestructureerde rapporten te schrijven en je bent in staat om je boodschap aan te passen aan elk type gesprekspartner. Je kunt complexe technische concepten uitleggen aan niet-specialisten.
•    Je bent pragmatisch en resultaatgericht, maar je kan ook meer conceptuele ideeën en langetermijnvisies ontwikkelen. 
•    Je beschikt over sterke analytische vaardigheden en kan initiatief nemen.
•    Je bent autonoom, maar je kan ook samenwerken met andere collega’s.
•    Kennis/ervaring met andere technische lijnen (basisuitrusting onderstation, lijnen) is een troef.
 

Locatie

Léon Monnoyerkaai 3,1000 Brussel

What's in it for you?

Wij bieden jou meer dan zomaar een functie: een uiterst professionele en boeiende omgeving, een uniek vormingsaanbod en volop kansen om je te ontplooien... Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst!